ZMART-dagen

place MASKINHUSET, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
keyboard_arrow_down

Välkommen till ZMART!

Datumet för ZMART23  är 23 november 2023. Under ZMART23  förvandlas Studiehallen i M-huset till mässgolv och vi längtar redan! Anmälan för företag ligger ute för slutanmälan till ZMART23. Klicka här för att komma till anmälningssidan.

Är du student och vill engagera dig i mässan? Vill du få en personlig kontakt med ett företag och gratis biljett till banketten? Anmäl dig då som ZMART-värd. Mer info kommer på Facebook och Instagram. Vid frågor, tveka inte att höra av er till arrangörerna.

ZMART-dagen är Maskinteknik samt Automation och Mekatroniks arbetsmarknadsdag. Ett utmärkt tillfälle för studenter att komma i kontakt med företag samt ett forum för företag att visa upp sig själva och de möjligheter man erbjuder.

 

Speakers Week

Hela veckan innan ZMART-dagen får vi besök av flera olika intressanta företag som presenterar sig genom att bl.a. hålla spännande lunchföredrag. Vi erbjuder även företag att hålla kvällsaktiviteter under dessa dagar. Kontakta oss om ni är intresserade av detta eller vill veta mer.

Årets ZMART-katalog

ZMART-katalogen i år kommer återigen finnas på Career Fairs och men nu under eventet ZMART23. Där kan du själv enkelt söka upp varje företag som är registrerade på mässan för att i lugn och ro skapa en egen bild av utställarna. Appen finns att ladda ner på App-store och Google Play.

 

Det här låter spännande!Lär känna företag, leta efter sommarjobb eller exjobb och ta reda på mer om din framtid! Vill du kanske vara mässvärd, eller bara veta mer om arrangemanget?


Till vårt förfogande står hela maskinhusets entréplan, vilket innebär att ni får moderna och attraktiva lokaler att ställa ut i. Ni kommer att få tillgång till en yta på ungefär 3×2 meter, där ni kan presentera ert företag för studenterna.

Lokalerna rymmer ett begränsat antal montrar, så anmäl er i tid!

place
Studiehallen, Maskinhuset
Hörsalsvägen 7, Göteborg
phone
ZMARTansvarig +4672 866 03 93
email
kontakt@zmartdagen.se
Återgå till ZMART

Det önskade området kunde inte hittas.

Var god försök igen!

Vi som arrangerar ZMART-mässan är arbetsmarknadsgrupperna på sektionerna för Automation & Mekatronik och Maskinteknik, ArgZ och MARM.Vi är studenter som arbetar ideellt för att få ZMART-mässan och andra arbetsmarknadsrelaterade arrangemang att ske.

ZMART-gruppen består av:

Projektledare:

Adam Oskarsson

Filip Segerberg

Ekonomiansvariga:

Cornelia Falkhage

Tim Sundqvist

Logistikansvariga:

Mathilda Carrin

Viktor Muhrbeck

Leo Barberán

Timothy Jarebrant

Victor Törnsjö

Bankettansvariga:

Albin Cederberg

Filip Karlsson

PR & IT -ansvariga:

Viktor Walldén

Katarina Arvidsson

Lucas Björnquist

Emil Valfridsson

Läs mer om oss på ArgZ:s hemsida eller MARM:s hemsida

Info för utställare

Torsdagen den 23:e november anordnar Automation & Mekatronik och Maskinteknik, för 22:a året i rad, den av företag och studenter mycket uppskattade arbetsmarknadsdagen ZMART. Mässan är ett utmärkt tillfälle för ert företag att marknadsföra sig och skapa kontakter med studenterna. Ni ges möjlighet att informera om er verksamhet, diskutera praktikplatser, examensarbeten och framtida möjligheter till anställning.

Till vårt förfogande står hela maskinhusets entréplan, vilket innebär att ni får moderna och attraktiva lokaler att ställa ut i. Ni kommer att få tillgång till en yta på ungefär 3x2 meter, där ni kan presentera ert företag för studenterna. Det finns också möjlighet till att få stå utomhus utanför entréplanen till ett lite lägre pris med något större yta. Mässan rymmer ett begränsat antal montrar, så anmäl er i tid! 

Slutanmälan till mässan finner ni här.

Förutom tillgång till monterplats ingår en annonsplats i den digitala katalogen som går ut till studenterna i sammanband med arbetsmarknadsdagen. I katalogen presenteras samtliga medverkande företag och organisationer. 

Dagen inleds med frukost i anslutning till utställningshallen, där även invigningen av ZMART äger rum. Efter en trivsam och givande dag avslutas den med en festlig bankett för företagsrepresentanter och studenter.

För tolfte året i rad presenterar vi Speaker’s Week som går av stapeln veckan före ZMART-dagen. Under Speaker’s Week ges möjlighet att marknadsföra ert företag genom att hålla lunchföredrag eller kvällsaktiviteter för nyfikna studenter. Detta kan vara ett ypperligt tillfälle att ge studenterna bättre insikt i er verksamhet och vad ni har att erbjuda och på så vis öka intresset innan ZMART. Man kan här rikta in sig på olika målgrupper som till exempel specifika masterprogram eller de olika grundutbildningarna.

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på kontakt@zmartdagen.se, eller höra av er till ansvariga för ZMART-dagen:

Filip Segerberg (Automation & Mekatronik), 072-866 03 93
Adam Oskarsson (Maskinteknik), 076-163 18 32

Om ni har några särskilda önskemål för ZMART så kan vi givetvis ordna detta!

Med vänliga hälsningar

Automation & Mekatroniks arbetsmarknadsgrupp ArgZ
Maskinteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp MARM

Om Utbildningarna

AUTOMATION OCH MEKATRONIK

Automation & Mekatronik är en unik utbildning i gränslandet mellan maskin-, elektro- ochdatateknik. Informationsteknik, IT spelar här en central roll vid framtagning av nya systemlösningar. Att detta område är expansivt är inte förvånande med tanke på att mikrodatorer och elektronik introduceras i stort sett i alla typer av produkter och produktionssystem. Exempel är bilar, flygplan, mobiltelefoner och mobila robotar. Denna utbildning är alltså en bred generalistutbildning, där dessutom ekonomi, projektledning, miljöteknik och människa-maskinsystem placerar tekniken i ett större perspektiv. Studenterna har stora möjligheter att skapa sin egen profil på utbildningen.

MASKINTEKNIK

Maskinteknik är en civilingenjörsutbildning med bred bas och stora valmöjligheter. Här förenasklassiska ingenjörsämnen som konstruktion och mekanik med bland annat ekonomi och miljö. Civilingenjörer i maskinteknik kan både som generalister och problemlösare vara med att påverka hur vårt framtida samhälle kommer att se ut. Datorns betydelse som arbetsredskap inom konstruktion och produktion belyses i flera kurser. Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik har för avsikt att ge en bred utbildning med god förståelse för matematik och naturvetenskap, men framförallt ge studenten en förmåga att självständigt analysera och lösa problem.

MASTERPROGRAM

Advanced Engineering Materials (Materialteknik)

Materialteknik är ett område med många utmaningar kopplade till dagens teknikutveckling bland annat avseende miljön. Ämnet är brett men studenten kan specialisera dig inom konstruktionsmaterial, funktionella material, material- och tillverkningsteknik eller material och tillämpad mekanik. Programmets kursutbud går från grundläggande materialteknik till specialiserade kurser i industriellt viktiga eller forskningsnära ämnen som till exempel haverianalys, materialval och design eller nanokompositer.

Applied Mechanics (Tillämpad mekanik)

Programmet förbereder studenten för ingenjörs- och utvecklingsarbete som kräver avancerad kunskap om modellering, simulering och experiment inom mekanik, hållfasthetslära och fluiddynamik. Industrins konkurrenssituation kräver en ökad användning av simuleringsteknik för att minska produktframtagningstiden. Du kommer att lära dig lösa olika problem med moderna metoder, men också att förstå för- och nackdelar med dessa samt att strukturera och analysera problem.

Automotive Engineering (Fordonsteknik)

Programmet erbjuder en bred kunskapsplattform som kombineras med en specialisering inom tre områden:
•Safety (säkerhet)
•Vehicle Dynamics (fordonsdynamik)
•Powertrain (motor/drivlina).
Programmet ger kunskaper och färdigheter så att studenten är väl förberedd för en yrkesroll inom fordonsindustrin. För ingenjörer med examen från Automotive Engineering finns ett stort verksamhetsområde som specialist, produktutvecklare eller projektledare hos fordonstillverkare eller underleverantörer. I alla dessa roller är det viktigt med en system- och helhetssyn samtidigt som detaljkännedom krävs.

Environmental Measurements and Assessments (Miljömätteknik och miljöbedömning)

Olika miljövärderingar, som ekologisk riskanalys och livscykelanalys, grundas på avancerad kunskap om miljömätteknik med avseende på vatten, luft, mark och organismer. Ett annat viktigt inslag i miljövärderingen är olika systemanalytiska perspektiv. Syftet med programmet är att ge studenten nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna utföra mätningar och miljövärderingar. Programmet ger förutsättningar att arbeta med miljöanalys, konsultarbete, forskning och miljöstyrning inom såväl offentlig som privat sektor.

Naval Architecture (Skeppsteknik)

Programmets syfte är att ge en internationellt attraktiv och konkurrenskraftig utbildning inomprojektering och konstruktion av fartyg och småbåtar. Efter avslutad utbildning skall studenten bl a kunna ta fram nya fartygskoncept med hänsyn till transportbehov och begränsningar, utföra en hållfasthetsanalys av konstruktionen med hänsyn till statisk hållfasthet och utmattning, utforma skrov med hänsyn till motstånd, sjöegenskaper och manövrering, samt välja lämplig propeller eller alternativ framdrivningsanordning. I dag är behovet av utbildade civilingenjörer med skeppsbyggnadsinriktning stort både i Sverige och internationellt.

Product Development (Produktutveckling)

Med en ökande globalisering och den konkurrens den för med sig, ställs det allt högre krav på produktutvecklande företag att utveckla framgångsrika produkter. Detta multidisciplinära arbete måste göras kostnadseffektivt, medan man säkerställer produkter som överträffar förväntningar på funktionalitet, prestanda och kvalitet. Därför behövs professionella ingenjörer som bemästrar den interdisciplinära strategi som krävs för att ta fram framgångsrika produkter. Syftet med programmet är att ge studenten centrala kunskaper inom produktutveckling samt ge studenten färdigheter i processens utformning, ledning och utförande.

Production Engineering (Produktion)

Expertkunskap inom produktionsområdet ger stora konkurrensfördelar för företag på globala marknader. Chalmers är ledande inom produktion och erbjuder en internationellt konkurrenskraftig utbildning. Programmet har tre profilområden:
• Produktionssystem
• Produktionsledning
• Tillverkningsteknik
Utbildningen ger framtidens produktionsexperter kunskaper i många kärnområden, exempelvis simulering av produktionssystem, utveckling av effektiva produktionsstrategier eller användning av avancerade tillverkningsprocesser.

Sustainable Energy Systems (Uthålliga energisystem)

Programmet syftar till att ge den kunskapsbas som är nödvändig för att utveckla nya tekniker och system för effektiv, ren, konkurrenskraftig produktion och användning av el, värme och kyla. Programmet motiveras av de omfattande investeringar som behöver göras i energisektorn under de närmaste årtiondena, med stora krav på att minska klimatpåverkan under bibehållen försörjningstrygghet och minskad miljöpåverkan. Utbildningen betraktar energisektorn på alla relevanta systemnivåer, vilket är viktigt för att kunna skapa lösningar som bidrar till hållbar utveckling. Programmet förbereder studenten för en framtida karriär inom till exempel el- och värmeindustrin, processindustrin, tillverkningsindustrin för energiteknik, energikonsultbranschen, energipolitik och forskning. Möjliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat analys, design, utveckling och införande av energisystem och energiteknik.

Systems, Control and Mechatronics (Automation, reglerteknik och mekatronik)

Tekniska produkter och system innehåller nästan alltid mikrodatorer, som styr dess funktioner – bilen är ett utmärkt exempel på denna utveckling (t.ex. krockkuddar, låsningsfria bromsar och antisladdsystem). Programmet ger studenten en bred systemteknisk kompetens för kvalificerat ingenjörsarbete med industriell styrning och datorstyrda (inbyggda) produkter och system. Teknikområdet har starkt industriellt intresse och tillämpningarna spänner från små konsumentprodukter till stora tillverkningssystem. Programmet ger studenten också möjlighet till specialisering inom ett delområde (reglerteknik; automation; mekatronik) och/eller inom ett tillämpningsområde eller bransch. En examen från programmet ger studenten möjlighet att bedöma vinsterna med styrning och automatisering, och att utveckla och använda system för detta inom vitt skilda tillämpningar. Kunskaperna är eftersökta inom bland annat verkstads- och processindustrin, hos underleverantörer och konsultbolag, och behövs också för uppbyggnad av vår infrastruktur för transporter och eldistribution. Därutöver finns möjlighet att arbeta som projektledare, som lärare eller att fördjupa sig med en forskarutbildning.

FORSKNING

Verksamheten vid de institutioner, som tidigare utgjorde Sektionen för maskinteknik, koncentreras i huvudsak på modeller och metoder som utnyttjas vid framtagning av produkter, processer och system inom verkstadsindustrin i vid bemärkelse. Kraven ökar på produkter och de element de är uppbyggda av till följd av lag- och miljökrav. Forskningen vid institutionerna är i huvudsak relaterad till verkstadsindustri och energiinriktad industri. Huvudverksamheten för verkstadsindustriområdet rör produktframtagning i vid bemärkelse. Dagens forskningsanslag kommer förutom från utbildningsdepartementet främst från statliga forskningsstödjande organ såsom TFR, NUTEK och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Institutionerna deltar också i ett tiotal EU-projekt. Samverkan med industrin är relativt omfattande och ökande.

Student

Lär känna företag, leta efter sommarjobb eller exjobb och ta reda på mer om din framtid! ZMART är en arbetsmarknadsdag endast för dig som studerar på Maskinteknik eller Automation & Mekatronik och har därför endast företag som är intresserade av just dig.

Vill du hjälpa till under ZMART-dagen och dessutom få en unik möjlighet till personlig kontakt med de företagsrepresentanter som är på ZMART kan du anmäla dig som ZMART-värd nedan.

ZMART-värd

Vill du vara ZMART-värd?
Årets ZMART-dag kommer hållas den 24:e november. ZMART är en arbetsmarknadsdag där M- & Z-studenter har möjlighet att skapa kontakter med företag, diskutera praktikplatser, examensarbeten och framtida möjligheter till anställning och mycket mer. Som ZMART-värd i år kommer du få en unik möjlighet att hänga med bakom kulisserna med oss i ZMART-gruppen. Du kommer att få spendera dagen med att rigga upp mattor, affischer, vara med i it-support-teamet och självklart få möjlighet att gå på den fantastiska banketten som hålls på kvällen. Anmäl dig här: ZMART-värd

Mässguide

Arbetsmarknadsdagar är lärorika och det är helt ok att komma bara för att känna på stämningen och låta sig inspireras. Men för dig som hoppas på mer konkreta jobberbjudanden och kanske ett par framtida kontakter är det viktigt att planera och förbereda sitt mässbesök. Vi har samlat våra bästa tips för att få ut det mesta av din arbetsmarknadsdag:

Arbetsmarknadsmässan ZMART20 - av studenter, för studenter. Den 19:e november slår vi upp de digitala portarna och välkomnar dig som Z- och M-student in till en mässa fylld med spännande företag. Chatta, kolla på webinars och sök jobb - nu bara ett knapptryck iväg! ArgZ och MARM presenterar stolt årets upplaga av ZMART.

Omställningen till en digital mässa för med sig stora utmaningar och omställningar för alla, men även nya möjligheter! Som på en vanlig mässa kommer du kunna vandra runt på Graduatelands underbara plattform bland företagens virtuella bås. Undersök vilka företag som intresserar just dig och passar dina intressen, och därefter ta kontakt genom att öppna en chatt eller boka ett videosamtal. Genom att fylla i sin profil med utbildning, arbetslivserfarenhet och intressen, så slipper du presentera dig och vad du gör. Det kan företagen se i din profil, där man även laddar upp sitt nyvässade CV och stiligaste bild.

När du har fått alla dina frågor och funderingar besvarade kanske den största skillnaden kommer, årets digitala mässa kommer göra det lättare att söka de jobb du är intresserad av. Företagen kommer lägga upp alla sina olika sorters jobb på plattformen och du kommer kunna söka tjänsten med informationen du har i din profil. Så passa på att både undersöka och söka det jobb du vill ha, vara sig det är exjobb, sommarjobb eller heltidsjobb.

Förbered dig
Var medveten om vad du vill ha ut av dagen. Är du där för att få inspiration, för att få veta mer om något särskilt företag, eller är du ute efter sommarjobb eller exjobb? Utifrån din strategi kan du förbereda dig på bästa sätt. Läs på om de företag du är intresserad av och fundera ut frågor i förväg. Du blir som besökare mycket mer intressant om du kan ställa relevanta frågor.